Rubin Einhorn

Geschiedenis

In China gaat de geschiedenis van de acupunctuur zo'n vijfduizend jaar terug. Uit inscripties in steen en andere bronnen blijkt, dat men toen al op de hoogte was van een relatie tussen de oppervlakte van het lichaam en de inwendige organen. Proefondervindelijk heeft men geconstateerd dat door het prikkelen, verwarmen of masseren van drukpijnlijke plaatsen op het lichaam problemen opgelost werden. Het basisprincipe van de acupunctuur - Yin en Yang - werd reeds eeuwenlang bij talrijke volkeren toegepast. 

De "Gele Keizer" Huang Ti (2674-2575 v.Chr.) heeft veel bijgedragen tot het inventariseren en vastleggen van die kennis. Tijdens de Ching-dynastie (1644-1922) kwam er een kentering toen de westerse missionarissen de medische verworvenheden uit hun moederland importeerden. Pas in 1949 werd China zich opnieuw bewust van haar eeuwenoude rijke medische traditie. In het westen was de acupunctuur niet geheel onbekend. De Nederlandse scheepsarts bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie Ten Rhijne schreef tijdens zijn verblijf in Deshima Japan) in 1683 de eerste gedetailleerde Europese verhandeling over acupunctuur. In Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk verschenen in het begin van de vorige eeuw publicaties waarbij vooral de naam van Soulié de Morant, een Franse diplomaat in China, moet worden genoemd. Hij schreef het eerste Westerse leerboek over acupunctuur. Tijdens het eerste bezoek van oud-president Nixon (van de Verenigde Staten) aan China kreeg één van de meegereizende journalisten, James Reston, een blinde darm ontsteking en werd in China geopereerd. Voor de pijn na de operatie werd hij behandeld met acupunctuur. Hier schreef hij een groot artikel over in “the New York Times” dit was de aanleiding voor de wereldwijde hernieuwde belangstelling voor acupunctuur.  

Achtergrond en filosofie

De Chinese filosofie gaat er van uit dat er in het lichaam naast een bloedsomloop, een lymfestelsel en een zenuwstelsel ook een energie- omloop. Deze energie stroomt door kanalen, meridianen genoemd. Op deze meridianen bevinden zich acupunctuurpunten via deze punten kan men de energie reguleren. Je kunt dit vergelijken met een polder. Het water stroomt door sloten (de meridianen) en de hoogte van het water is met sluizen (de acupunctuurpunten) te regelen, waarbij de acupunctuurnaald de sleutel is waarmee men de sluis open of dicht draait.                                                                                             

Er moet een evenwicht in het energie systeem zijn, een balans tussen Yin en Yang.

Volgens de Traditioneel Chinese geneeskunde (Traditional Chinese Medicine of TCM ) is ziekte het gevolg van een "evenwichtverstoring ". Evenwicht wordt als het basisprincipe van het universum gezien (TAO). Het wordt gevormd door twee componenten die zowel elkaars tegenpool, als elkaars aanvulling zijn: "Yin/Yang". Volgens de Chinese zienswijze kan alles in het universum in een Yin- en een Yangdeel onderscheiden worden. Deze delen bestaan naast elkaar en vullen elkaar aan. Yang staat voor: mannelijk, hemel, scheppend en Yin staat voor vrouwelijk, aarde, ontvangend.      

Het Yin/Yang-symbool is een cirkel met daarin een witte en een zwarte visachtige figuur. Waarbij het Yin deel als zwart wordt aangegeven. In het maximale yin bevindt zich yang en andersom. Als het organisme gezond is zijn het Yin en Yang deel in balans.

Diagnostiek 

Naast reguliere diagnostiek gebruik ik ook TCM technieken zoals pols- en tongdiagnostiek. Bij de Chinese polsdiagnostiek wordt bekeken hoe de pols op verschillende niveaus aanvoelt. Daar lichaamsacupunctuur punten een lagere weerstand voor elektriciteit hebben dan de omgeving zijn ze met een eenvoudig apparaat dat de weerstand meet te vinden.

Behandelingsmogelijkheden

  • De acupunctuurpunten worden ,meestal met naalden, behandeld.
  • Bij sommige aandoeningen kunnen de acupunctuurnaalden elektrisch geprikkeld worden.
  • En er kan in plaats van naalden ook met laser behandeld worden. Hoewel deze laserbehandeling wat minder effectief is  geef ik er daar het pijnloos is bij kinderen de voorkeur aan.
  • Ook kunnen de punten gestimuleerd worden met lokaal toegediende warmte. Een staaf gemaakt van het kruid Artemisia Vulgaris (Bijvoet)wordt aangestoken en de brandende punt wordt boven de te behandelen acupunctuurpunten gehouden. Deze methode heet Moxa therapie.
  • In de traditionele Chinese geneeskunst of TCM (van het Engelse Traditional Chinese Medecin) wordt ook veel gebruik gemaakt van kruiden en massage (Tuina).

Een methode van diagnostiek en behandeling die ik naast de TCM veel gebruik is:

Ooracupunctuur of auriculomedicinae

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw viel het de Franse arts Paul Nogier op dat er in zijn woonplaats Lyon veel rugpatiënten waren die door een zekere madame Barrin behandeld waren. Hij zag bij hen een door een roodgloeiende draadnagel veroorzaakt brandwondje op een bepaalde plaats in het oor. De behandeling bleek te helpen! Nogier was hierdoor geïntrigeerd en ging patiënten met rugklachten onderzoeken. Hij merkte dat het behandelde plekje in het oor bij rug patiënten gevoeliger was voor pijn dan de andere plekken in het oor. Ook ontdekte hij dat een acupunctuur naald een net zo goed effect had als de wat barbaarse brandmethode. Ook bij andere pijnklachten waren er spontaan drukgevoelige plekken in het oor. Nogier bracht dit nauwkeurig in kaart. Ook diende hij vrijwilligers pijnprikkels toe om te zien waar hij een reactie in het oor vond. Nogier kwam er op die manier achter dat er een projectie van het lichaam in het oor is die overeenkomt met de projectie van het lichaam op de hersenen en waarbij je in het oor de projectie ziet van een kind in de baarmoeder.     

In 1969 ontdekte Nogier dat er bij zijn behandelingen veranderingen aan de polsslag optraden. De Franse chirurg René Leriche had tijdens de tweede wereldoorlog al beschreven dat hij in een legerhospitaal een soldaat opereerde die een afwijking aan zijn grote lichaamsslagader, de aorta, had. Bij het verstellen van de operatielamp zag Leriche dat er een trilling door het bloedvat ging. Nogier trok de conclusie dat je kennelijk reacties aan de pols kunt voelen op kleine prikkels en noemde dit de Réflexe auriculo-cardiaque (oor hart reflex) of RAC. Toen hij ontdekte dat dit fenomeen niets met het oor of het hart te maken heeft doopte hij dit om tot Vasculair Autonoom Signaal (VAS) . Na de dood van Nogier wordt algemeen van de Nogier reflex gesproken. Met behulp van de Nogier reflex zijn de mogelijkheden tot diagnostiek en behandeling enorm uitgebreid en deze reflex wordt dan ook niet meer uitsluitend in de ooracupunctuur gebruikt.

Deze diagnostiek verschilt van de Chinese polsdiagnostiek. Bij de Chinese polsdiagnostiek wordt bekeken hoe de pols op verschillende niveaus aanvoelt, terwijl met de Nogier reflex wordt gekeken naar de reactie op toegediende prikkels.

Het bewijs dat er van lichaamsdelen een projectie in het oor bestaat werd geleverd door Alimi.  Deze Franse neuroloog1   zag dat als je in het oor bijvoorbeeld het punt van de knie prikt en dit punt stimuleert op de MRI van de hersenen zowel een reactie te zien is in het gebied van het oor als van de knie. 

Zelf combineer ik Chinese lichaamsacupunctuur vaak met ooracupunctuur.