Rubin Einhorn

Ik ben acupunctuur-arts, homeopathisch arts en (waarnemend) huisarts. Lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en van de Artsen Vereniging voor  Integrale geneeskunde (AVIG).

Na het voltooien van mijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1972)  besloot ik huisarts te worden. Mijn eerste baan was in een homeopathische huisartsenpraktijk in Zeist. Hier zag ik tot mijn verbazing dat homeopathie werkzaam was, ook bij sommige kwalen en ziektes waar de reguliere geneeskunde geen oplossing voor had. Vanaf die tijd ben ik mij verder in de homeopathie gaan verdiepen.

Tezelfdertijd werd de eerste acupunctuurcursus in Nederland door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging georganiseerd, een driejarige cursus, die ik heb gevolgd. Sindsdien heb ik in mijn huisartsenpraktijk altijd homeopathie en acupunctuur toegepast, niet alleen op patiënten uit mijn eigen praktijk, maar ook bij patiënten die op eigen initiatief of op verwijzing van hun huisarts of specialist bij mij kwamen. 

Ik volgde en volg nog steeds veel cursussen in binnen- en buitenland en ben er trots op  door enkele grondleggers en vernieuwers van de acupunctuur en homeopathie zoals Nogier, Voll en Vithoulkas te zijn onderwezen. Zelf gaf en geef ik ook cursussen, vooral op het gebied van de ooracupunctuur. 

Van de Nederlands Belgische Stichting voor Auriclo-Medicinae, die was opgericht om de ooracupunctuur van Nogier te onderwijzen en die na de dood van Nogier is opgeheven was ik eerst penningmeester en later voorzitter. Ik was 8 jaar bestuurslid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging waarvan 2 jaar als voorzitter.  Totdat ik stopte met mijn reguliere huisartsenpraktijk (2011) was ik aan de afdeling huisartsen geneeskunde van de Universiteit van Leiden als huisartsopleider en wetenschappelijk medewerker verbonden.